Cách khắc phục lỗi card wifi MediaTek WiFi 6 mất kết nối – Lỗi mạng cho dòng laptop gaming ROG & TUF

Nói về wifi thì đây là vấn đề muôn thuở trên một vài dòng laptop...