Người dùng Windows 11 đã báo cáo lỗi 0x80070005 hoặc 0x80070539 phát sinh khi họ cố gắng đặt các ứng dụng mới lưu vào những vị trí ổ cứng ngoài khác nhau bằng Settings. Các mã lỗi đó có cùng một thông báo cho biết: “We couldn’t set your default save location”. Điều này có nghĩa là người dùng không thể thay đổi vị trí lưu mặc định cho ứng dụng.

Có phải lỗi đó cũng ngăn bạn thay đổi nơi lưu ứng dụng mới vào không? Nếu đúng như vậy, đây là cách bạn có thể sửa mã lỗi 0x80070005 hoặc 0x80070539 trên Windows 11/10.

1. Đặt tài khoản người dùng của bạn thành quản trị viên

Nếu bạn đang sử dụng tài khoản Windows 11 tiêu chuẩn, hãy thay đổi loại tài khoản người dùng của bạn thành tài khoản admin. Tài khoản người dùng tiêu chuẩn sẽ ngăn bạn áp dụng bất kỳ thay đổi hệ thống phức tạp nào. Thay đổi vị trí lưu ứng dụng là điều bạn có thể cần tới đặc quyền của quản trị viên.

Cách Khắc Phục Lỗi “We Couldn'T Set Your Default Save Location” Trên Windows 11:10 Features 01
Menu drop-down Account type

2. Đổi tên thư mục WindowsApps

Lỗi này có thể phát sinh do thư mục WindowsApps nơi lưu ứng dụng bị hỏng. Đổi tên thư mục WindowsApps trên ổ hoặc phân vùng mà bạn muốn lưu ứng dụng có thể giải quyết vấn đề như vậy. Để làm như vậy, hãy đổi tên thư mục đó như sau:

1. Nếu bạn đang cố đặt ứng dụng lưu trên ổ cứng ngoài, hãy kết nối ổ cứng đó với PC của bạn.

2. Mở trình điều hướng thư mục File Explorer và nhấp vào This PC.

3. Nhấp đúp vào ổ/phân vùng bạn muốn đặt làm vị trí lưu mặc định cho ứng dụng.

4. Sau đó, nhấp chuột phải vào thư mục WindowsApps và chọn tùy chọn menu ngữ cảnh Rename. Bạn sẽ tìm thấy thư mục đó trong thư mục root của ổ.

Cách Khắc Phục Lỗi “We Couldn'T Set Your Default Save Location” Trên Windows 11:10 Features 02
Tùy chọn Rename trên Windows 11

5. Đổi tên thư mục thành WindowsApps.old và nhấn Enter.

6. Sau đó, hãy thử thay đổi lại vị trí lưu mặc định cho các ứng dụng thông qua Settings.

Nếu cách này vẫn không hiệu quả, thì hãy chuyển sang giải pháp tiếp theo.

3. Xóa hoặc đổi tên thư mục WpSystem Windows 11

Nhiều người dùng xác nhận rằng việc đổi tên hoặc xóa thư mục WpSystem Windows 11 sẽ khắc phục lỗi 0x80070005. WpSystem là một thư mục được tạo để lưu trữ dữ liệu ứng dụng. Hãy thử đổi tên thư mục đó thành WpSystem.old trên ổ mà bạn không thể đặt làm vị trí lưu ứng dụng, như đã nêu cho phương pháp trước đó. WpSystem sẽ nằm trong cùng thư mục với thư mục WindowsApps.

Ngoài ra, hãy xóa thư mục WpSystem. Bạn có thể xóa một file hoặc thư mục trong Explorer bằng cách nhấp chuột phải vào file hoặc thư mục đó và chọn Delete. Nếu bạn không thể tìm thấy thư mục đó hoặc giải pháp tiềm năng này không hoạt động, hãy thử giải pháp tiếp theo.

Cách Khắc Phục Lỗi “We Couldn'T Set Your Default Save Location” Trên Windows 11:10 Features 03
Tùy chọn Delete

4. Đặt quyền hệ thống đầy đủ cho thư mục System Volume Windows 11

Thiết lập quyền đầy đủ cho thư mục System Volume Windows 11 là một cách khắc phục khác đã được xác nhận cho lỗi 0x80070005. Thực hiện theo các bước sau để thiết lập quyền đầy đủ cho thư mục System Volume:

1. Đi vào File Explorer và nhấp vào menu ba chấm See more > Options. Trong Windows 10, nhấp vào Options trên tab View.

2. Chọn View trên cửa sổ Folder Options.

3. Bỏ chọn tùy chọn Hide protected operating system files (Recommended).

Cách Khắc Phục Lỗi “We Couldn'T Set Your Default Save Location” Trên Windows 11:10 Features 04
Hộp kiểm Hide protected operating system files

4. Chọn Show hidden files, folders and drives.

5. Nhấp vào Apply để lưu cài đặt Explorer mới.

6. Chọn ổ bạn cần đặt làm vị trí lưu ứng dụng mặc định.

7. Nhấp chuột phải vào thư mục System Volume Information và chọn Properties.

8. Nhấp vào Security > Advanced để hiển thị cửa sổ Advanced Security Settings.

Cách Khắc Phục Lỗi “We Couldn'T Set Your Default Save Location” Trên Windows 11:10 Features 05
Tab Security

9. Nhấn nút Continue.

10. Tiếp theo, nhấp vào Add để xem cửa sổ Permission Entry.

11. Nhấp vào tùy chọn Select a principal.

12. Nhập SYSTEM bên trong hộp tên đối tượng.

Cách Khắc Phục Lỗi “We Couldn'T Set Your Default Save Location” Trên Windows 11:10 Features 06
Cửa sổ chọn người dùng hoặc nhóm

13. Nhấp vào nút OK.

14. Chọn cài đặt Full control permission.

Cách Khắc Phục Lỗi “We Couldn'T Set Your Default Save Location” Trên Windows 11:10 Features 07
Hộp kiểm Full control permission

15. Sau đó chọn các tùy chọn OK trên cửa sổ Permission EntryAdvanced Security Setting.

Đóng tất cả các cửa sổ đang mở còn lại. Sau đó, khởi động lại PC Windows 11 và thử thay đổi vị trí lưu mặc định.

Nguồn: Quản Trị Mạng

Bình luận (0 bình luận)