Phần mềm MSI Afterburner bị “bỏ rơi” gần 1 năm, khả năng sẽ “chết”

Xác nhận từ Alexey “Unwinder” Nicolaychuk – nhà phát triển của MSI Afterburner – cho...