Thương vụ Nvidia – Arm đổ bể, bên nào thiệt?

Sau tất cả, thương vụ Nvidia mua lại ARM đã chính thức đổ bể sau...