Bluetooth 5.3 là gì? Tìm hiểu các phiên bản của Bluetooth 5

Bluetooth 5.3 đang nhanh chóng trở thành tiêu chuẩn cho các thiết bị mới. Nhưng...

Lỗ hổng Bluetooth giúp hacker kiểm soát thiết bị Android và iOS

Một lỗ hổng bảo mật Bluetooth đã được xác định là nghiêm trọng, có thể...

Cách kết nối với BTPAN (Bluetooth Personal Area Network) trong Windows 11

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách kết nối hoặc ngắt kết nối khỏi...