Có thể xóa những gì trong Windows Disk Cleanup?

Hầu hết mọi người đều biết rằng tiện ích Disk Cleanup trong Windows có thể...