Điểm Geekbench đa nhân của Core i5-13600K cao hơn Ryzen 5 7600X đến 41%

Có vẻ như những dự đoán trước đây về việc Raptor Lake là đối thủ...

Lộ điểm Geekbench Intel Core i5-13600K, đa nhân mạnh ngang Ryzen 9 5950X

Các mẫu vi xử lý Intel thế hệ thứ 13 – Raptor Lake – đang...