Chuẩn LiFi 802.11bb chính thức ra mắt, nhanh hơn 100 lần so với WiFi

Việc phát hành chính thức tiêu chuẩn IEEE 802.11bb đánh dấu một cột mốc quan...