Cách áp dụng Local Group Policy cho tài khoản người dùng cụ thể trong Windows 10, Windows 11

Khi áp dụng Local Group Policy cho PC, bạn có thể không muốn nó áp...