macOS 15: Những cải tiến đáng mong đợi nhất

Còn khoảng 3 tháng nữa, Apple sẽ tổ chức một sự kiện lớn để giới...