MBR và GPT là gì? Nên chọn chuẩn nào cho Ổ đĩa ngày nay?

Câu trả lời là nên chọn GPT cho Ổ đĩa, vì đây là chuẩn mới,...