Cách Reset Power Plan về mặc định trong Windows

Tùy chỉnh Power Plan trên máy tính Windows cho phép bạn kiểm tra cài đặt...

Cách sửa lỗi “ms-resource:Appname/Text” trên Windows 11

Nếu gần đây bạn đã thực hiện nâng cấp Windows 11 và nhận thấy mục...