Visual Studio Code là gì? Khám phá những tính năng nổi bật có trên Visual Studio Code

Visual Studio Code là gì? Visual Studio Code là ứng dụng biên tập, soạn thảo...