Tại sao các trang web chặn VPN?

Việc sử dụng VPN là một phương tiện hiệu quả để bảo vệ quyền riêng...