WWDC23 – Apple ra mắt MacBook Air 15 inch, mỏng 11.5mm, chip M2, ping 18 tiếng

MacBook Air 15 inch chính là chiếc MacBook Air đầu tiên trong lịch sử có...