Lộ hình ảnh chiếc tablet lai laptop theo “Phong cách Surface Pro” sắp ra mắt của Dell?

Trang 91mobiles đã chia sẻ một vài hình ảnh về một thiết bị lai 2...