Google tung bản vá khẩn cấp cho trình duyệt Chrome

Người dùng trình duyệt Chrome cần cập nhật lên phiên bản 112.0.5615.121 trên các nền...