Cách buộc xóa hoặc gỡ cài đặt máy in trong Windows 10/11

Thông thường, bạn sẽ cần phải tháo và kết nối lại máy in của mình...