Cách kích hoạt Windows Copilot bằng ViveTool

Microsoft đang kết hợp công nghệ AI vào tất cả các dịch vụ phổ biến...

Microsoft thử nghiệm trợ lý ảo Copilot mới – Đặt dấu chấm hết cho Cortana

Microsoft sẽ bắt đầu thử nghiệm trợ lý ảo AI mới có tên Windows Copilot...