Microsoft Copilot là gì? Cách sử dụng Copilot trong Windows

Rất nhiều công ty công nghệ lớn đều có mô hình AI của riêng mình...

Cách kích hoạt Windows Copilot bằng ViveTool

Microsoft đang kết hợp công nghệ AI vào tất cả các dịch vụ phổ biến...

Microsoft thử nghiệm trợ lý ảo Copilot mới – Đặt dấu chấm hết cho Cortana

Microsoft sẽ bắt đầu thử nghiệm trợ lý ảo AI mới có tên Windows Copilot...